Na obsah stránky
Domů > Seznamy > Braillská knihovna > Braillská knihovna

Braillská knihovna

1. Denní čtení na každý den -  krátké úvahy na Hesla Jednoty bratrské. Vychází čtvrtletně. Roční předplatné 150 Kč.

2. Kroky -  dětský ekumenický časopis - vychází 6x ročně. Roční předplatné 100 Kč.

3. Biblické knihy v ekumenickém překladu

(k prodeji či zapůjčení)

1. Mojžíšova - 2 svazky - 100 Kč

2. Mojžíšova - 2 svazky - 100 Kč

Jozue - 1 svazek - 60 Kč

Soudců a Rút - 1 svazek - 60 Kč

1. Samuelova - 1 svazek - 65 Kč

2. Samuelova - 1 svazek - 60 Kč

1. Královská - 1 svazek - 75 Kč

2. Královská - 1 svazek - 75 Kč

1. Paralipomenon - 1 svazek - v přípravě

2. Paralipomenon - 1 svazek - v přípravě

Ezdráš, Nehemjáš, Ester - 1 svazek - 75 Kč

Jób - 1 svazek - 70 Kč

Žalmy - 2 svazky - 40 Kč

Přísloví - 1 svazek - 55 Kč

Izajáš - 2 svazky - 140 KčMatoušovo evangelium - 1 sv. - 65 Kč

Markovo evangelium - 1 sv. - 20 Kč

Lukášovo evangelium - 1 sv. - 75 Kč

Janovo evangelium - 1 sv. - 20 Kč

Skutky apoštolů - 1 sv. - 20 Kč

Listy ap. Pavla (Římanům, Korintským) - 1 sv. - 20 Kč

Listy ap. Pavla (Galatským-Židům) - 1 sv. - 65 Kč

Listy obecné (Jakubovy - Judovy) - 1 sv. - cca 50 Kč

Zjevení Janovo - 1 sv. - cca 50 Kč

 4. Daší tituly

J. Křivohlavý: O šťastném manželství - 110 Kč

J. Křivohlavý: O vděčnosti - 110 Kč

Nahoru