Na obsah stránky
Domů > Seznamy > Elektronická knihovna > Elektronická knihovna

Elektronická knihovna

Časopisy:

 • Brána - Bratrská rodina, časopis Církve bratrské; 10x ročně
 • Bratrstvo, evangelický časopis pro mládež (ČCE); 10x ročně
 • Český bratr, časopis Českobratrské církve evangelické (ČCE); 12x ročně
 • Český zápas, časopis Církve československé husitské; 1x týdně
 • Dingir, časopis o současné náboženské scéně; 4x ročně
 • Ethos, časopis pro celou rodinu; 4x ročně
 • Evangelický týdeník - Kostnické jiskry; 44x ročně
 • Katolický týdeník, list českých a moravských diecézí; 1x týdně
 • Protestant, nezávislý evangelický měsíčník; 10x ročně
 • Slovo a život - časopis Evangelické církve metodistické; 4xročně
 • Život víry, časopis Křesťanské misijní společnosti (KMS); 11x ročně

Evangelický kalendář  2014

Společné čtení na každý den 2013

Knižní tituly:

(řazeno abecedně dle autora)

Adlof Alois: Přehled biblického učení

Alexander Noble: Zemřu svobodný                                                                                    Je možné strávit 22 let v krutých podmínkách komunistického vězení na Kubě a zůstat věrný Bohu?

Balabán Antonín: Mé vzpomínky
Zajímavé vzpomínky evangelického faráře, narozeného na sklonku minulého století
vydal Eman 1993

Balabán Milan: Bojovníci a trpitelé
"Dějeprava pro dospělé" popisující stěžejní etapy izraelsko-židovské dějinné cesty od šerých hebrejských počátků až po židovská povstání ranně novozákonní doby
vydal Eman 1994

Barclay William: Přistupme blíže 
Výklad listu Židům

Barclay William: Radujte se v Pánu vždycky
Výklad listu Filipským

Barclay William: Směřujte vzhůru  
Výklad listu Koloským

Barton John: Etika a Starý zákon

Benák Pavel: Generační problém v církvi
vydala Církev bratrská 1993

Bísek Tomáš: Ohledávání                                                                                              Jaký byl život evangelického faráře, autora knížky?

                                                                                                                                                                                       Boer Theo de: Bůh filosofův a Bůh Pascalův
Pokus o odpověď na otázku "Čemu věříte jako filosof?" inspirovaný Pascalovými Myšlenkami.

Bonhoeffer Dietrich: Etika

Bonhoeffer Dietrich: Život v obecenství

Boom Corrie: Poselství o Boží hojnosti
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Boom Corrie: Útočiště                                                                                            Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v koncentračním táboře

Boží okno
Postní a velikonoční meditace z pera nizozemských teologů.

Buber Martin: Chasidská vyprávění

Buber Martin: Názory                                                                                                 Výběr z myšlenek

Buber Martin: Problém člověka
Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova

Bubik Rudolf: Šedesát dní pro Krista
Svědectví vedoucího apoštolské církve z vězení za komunistického režimu
vydal Křesťanský život 1994

Bůh můj bližní
Evangelický katechismus v 25 obrazech

Burns Jim: Nebojte se věnovat mladým 
Teoretické i praktické vedení pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat s mladými lidmi.

Burpo Todd, Vincent Lynn: Nebe opravdu  je...                                                    Neuvěřitelné vyprávění o cestě malého chlapce do nebe a zpět


Busch Wilhelm: Ježíš, náš úděl
Soubor evangelizačních proslovů německého faráře

Campbellová Annejet: Naslouchejte dětem
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče

Carson Benjamin Solomon, Murphey C.: Směřovat výš                                                   Volné pokračování knihy Zlaté ruce

Carson Benjamin Solomon, Murphey C.: Širší souvislosti                                              Volné pokračování knihy Zlaté ruce (díl 3.)

Carson Benjamin solomon, Murphey C.: Zlaté ruce                                                       Životní příběh světově uznávaného neurochirurga - křesťana

Carter Forrest: Škola malého stromu
Autobiografický román z dětství autora indiánského původu. Z pohledu dítěte jsou vyjádřeny vzpomínky na prarodiče-pěstouny, karikatura falešné vnější (rádoby křesťanské) morálky a láska k přírodě

Caruso Beverly: Seminář pro začínající křesťanské spisovatele 
Zápisky z přednášky.

Cesta církve I.
Texty Českobratrské církve evangelické

Cesta církve IV. (Evangelické brigády)
Texty Českobratrské církve evangelické

Co by měl každý vědět o židovství
Přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství.

Cole E. L.: Maximální mužství
Další kniha zabývající se křesťanskými vztahy a manželstvím s kritickým pohledem na úlohu muže. Jak vstoupit do role "biblického" muže

Cruz Nicky: Utíkej, malý, utíkej                                                                                  Svědectví bývalého narkomana

Česká otázka - Naše duchovní tradice 
Sborník příspěvků z pracovního sejití pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Brně 25.-27. 4. 1993

 

 

 

Černegová M: V boží škole                                                                               Vzpomínky ze života farářky CČSH.

 Dickens Charles: Evangelium
Velký anglický romanopisec devatenáctého století napsal pro své děti vyprávění, které nazval Život našeho Pána

Dittrich Tomáš : Ze smrti do života - základy křesť. života 1
První knížka z řady "Základy křesťanského života", srozumitel-ně vysvětlující, o co v křesťanství jde

Dobson James: Manželství a sexualita
První kniha z trilogie známého amerického křesťanského psychologa, odpovídající na otázky týkající se zamilování, lásky, manželství

Dobson James: Rodina
Užitečné rady křesťanského psychologa pro rodinný život

Dolejší Eva a Pavel: Každý má svůj Everest
Příběhy ze života křesťanů v době totality - první knížka o hledání.

Drápal Dan: Církev a budoucí pronásledování
Zamyšlení nad nesnadnými situacemi v praktickém životě církve a nad způsobem, jak jimi projít ve světle

Drápal Dan: Hledání a jistota
O prázdnotě v nás, o svědomí, o tom, že Boha lze poznat, o setkání s Písmem a s Ješíšem, o zázraku uvěření, o víře, lásce a svobodě, o rozhodnutí pro Krista, znovuzrození a jistotě spasení

Drápal Dan: Křest - jablko sváru?
Autorův pohled na aktuální a diskutované otázky týkající se křtu

Drápal Dan: Uzdravování
Hledání biblického pohledu na uzdravení nad textem Markova evangelia, autorovy kladné i záporné zkušenost

Dvořák Ivan: Report                                                                                                      Autobiografický příběh české židovské rodiny po druhé světové válce.

Filipi Pavel: Kolik zbývá z noci 
Sbírka kázání

Filipi Pavel:Křesťanstvo                                                                                           Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost.

Filipi Pavel: Po ekumenickém chodníku

Frölich Roland: Dva tisíce let dějin církve
Autor se zabývá základními otázkami církevně-politickými, spirituálními a pastoračními. Výklad doprovázejí ucelené ukázky historických pramenů, v češtině běžně nedostupných.

Fynn: Anna a Černý jezdec                                                                                              Volné pokračování příběhů malé Anny

Fynn: Anna a její sešit                                                                                                       V tomto dílu můžeme nahlédnout do několika úryvků jejího písemného projevu

Fynn:  Pane Bůh, tady Anna                                                                                            Jaký je Pán Bůh? Na tuto otázku odpovídá netradičním a někdy až šokujícím způsobem malá Anna, kterou Fynn našel jedné noci na londýnské ulici

Golz Lud: Výzva k odpovědné svobodě
Kniha se zabývá otázkou svobody a odpovědnosti v životě křesťana na příkladech konkrétních životních situací

Göserich  Gerhard: Díky zázrakům jsme živi 
Prožitky jednoho faráře na cestě dvacátým stoletím

Graham Billy: Jak najít pokoj s Bohem?
Drobná knížka známého kazatele slouží jako základní orientace pro ty, kteří přemýšlejí o vztahu mezi sebou a Bohem

Hagin Kenneth E.: Pomazání
Letniční vyučování na téma pomazání

Hájek Štěpán: Jonáš                                                                                                     Kázání na stejnojmennou starozákonní knihu

Hájek Štěpán: Příběhy nových počátků
Třiadvacet kázání na prvních jedenáct kapitol knihy Genesis

Hájek Štěpán: Vyjdi, i vyšel
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Henych Daniel: Teta Božka zasahuje                                                                              Jak teta Božka přijela hlídat praneteř Pepinku a co spolu všechno prožily                       (dětská knížka).

Hansen Martin A.: Lhář
Fiktivní deníkové zápisky z ostrova pravdy se týkají několika dní, kdy na pozadí syrové krásy severské přírody vrcholí krize nenaplněného milostného vztahu.

Heller Jan: Bůh sestupující - pokus o Christologii Starého zákona
Profesor Starého zákona na Evangelické bohoslovecké fakultě píše o našem Bohu, ke kterému není nutno se vyšplhat, ale který naopak sestupuje k nám

Heller Jan: Jak orat s čertem 
Kázání 1952-2005

Hoem Edvard: Příběh matky a otce                                                                                   Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. stol v Norsku

Hošek Pavel: A bohové se vracejí                                                                                  O proměnách náboženství v postmoderní době.


Hörster Gerhard: Úvod do Nového zákona

Hugh Govan B.: Svatostánek
Výklad symboliky starozákoního svatostánku ve vztahu k evangeliu
vydal Křesťanský život

Hull Bill: Učednický model církve
Obsáhlá studie o tom, co je a jak funguje "učednická církev"

Hus Jan: Dcerka
"O poznání cesty pravé, k spasení"

Chapman Gary: Hněv                                                                                                        Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat

Chapman Gary: Příběhy lásky                                                                                   Příběhy obyčejných lidí, kteří mohli nést lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů

Chambers Oswald: To nejlepší pro jeho slávu                                                                                                                                Krátké úvahy ke každodenní meditaci nad boím slovem

Chavda Mahesh, J. Blattner: Jen láska může způsobit zázrak
Prostý popis prožitků a životních osudů kazatele, Američana indo-afrického původu, svědčící o Boží lásce a moci

Christensonová Evelyn: Průvodce přímluvnými modlitbami 
Příručka k modlitbám za evangelizaci AD 2000

Isleib M. A.: Efektivní, vroucí modlitba
Letničně - charismatické vyučování na dané téma

Jalbert Claude: Teď už to vím
Krátké svědectví o proměně života

Jehličková Božena:Bloudící oslové 
Příběh zachráněného sirotka.

Kalvín Jan: Malé pojednání o Večeři Páně 

Karásek Svatopluk: Boží trouba
Sbírka kázání

Karásek Svatopluk: Tři kázání o Jonášovi

Karásek Svatopluk: Víno tvé výborné
Rozhovory se známým evangelickým farářem o životě a víře

Kašparů Max: Do výšky volím pád 
Max Kašparů (psychiatr a jáhen v ŘKC) v rozhovoru s Janem Paulasem

Keller Filip W.: Žalm 23 z pohledu pastýře ovcí
Bývalý pastýř ovcí podává živý a zajímavý výklad známého "pastýřského" žalmu a odkrývá v něm skryté poklady

Kempenský T.: Čtyři knihy o následování Krista 

Kierkegaard Soren: Tři páteční pozvání k Večeři Páně
Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele

Kivengere Festo: Revoluce srdcí
Ugandský biskup vydává prosté svědectví o východoafrickém probuzení, při němž Kristova láska změnila život jeho i mnoha jiných

Klas Jan: Haló, tati 
Knížka zkušeností s modlitbou za různých okolností života.

Kneght Peter: Olinka                                                                                          Biograficky laděné vyprávění skládá mozaiku dvou lidských osudů vzdorujících válečné nelidskosti   

Kocáb Alfréd: Cestou necestou
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Kocábová Darja: V tichu                                                                                                  Sbírka literárně ztvárněných úvah, výkladů a próz

Kohák Erazim: Hesla mladých svišťů
Kdysi americký, nyní český filosof a religionista mluví v této populární knížce nevážně o vážných námětech a "staví otázky všedního dne pod zorný úhel posvátna"

Kohn Pavel: Můj život nepatří mně
Knížka představuje osobnost křesťanského humanisty, kazatele a vychovatele dětí, Přemysla Pittera

Köhler Walter: Intimně před manželstvím?
O správnosti intimního života před manželstvím
vydal Křesťanský život

Křivohlavý Jaro: Dvě lásky 
Jaro Křivohlavý (křesťan - psycholog) v rozhovoru s Alešem Palánem

Křivohlavý Jaro:  O šťastném manželství
40 krátkých úvah na dané téma

Křivohlavý Jaro: O vděčnosti 
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

Kurovský Miroslav: Byl jsem ve službě zla
Svědectví z vězení o vysvobozující moci

Lachmanová Kateřina: Síla přímluvné modlitby

Lewis C. S.: Průvodce modlitbou (Dopisy Malcolmovi)                                                   Netradiční formou zpracované stále aktuální téma osobní modlitby

Lewis C.S.: Velký rozvod                                                                                          Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe  

Lochman Jan Milíč: Desatero (Směrovky ke svobodě)
Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie

Lochman Jan Milíč: Krédo - základy ekumenické dogmatiky
Výklad Vyznání víry

Lochman Jan Milíč: Oč mi v životě šlo 
Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity.

Loula David: České studny                                                                                           aneb Hloubání o české identitě                                                                                          

Lukášová, Schillerová:  Ženy z fary 
Rozhovory se ženami, jejichž údělem či osudem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě.

Lukavská Klára: Rozhovory s dědečkem
... hercem Radovanem Lukavským

Luther Martin: O světské vrchnosti
Kniha napsaná v roce 1523 pojednává o smyslu světské vlády a odpovědnosti křesťana vůči ní, dále o jejích mezích a o tom, jak má být křesťansky vedena
vydal Eman 1993

Mánek Jindřich: Když Pilát spravoval Judsko 
Kapitoly z dobového pozadí Nového zákona

Margies Wolfhard: Úplné vykoupení
Letniční vyučování o Boží záchraně, která zahrnuje nejen milost odpuštění

Marguerat D.: Člověk z Nazaretu
Historické bádání o Pánu Ježíši

Marguerat Daniel: Žít se smrtí - Výzva Nového zákona 
Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra?  Co nabízí Bible?

Martínek Michael: Křesťané v zemi Indiánů
Kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky

McConnell Daniel Ray: Jiné evangelium                                                                      Historická a biblická analýza hnutí Víry

McDowell S. K., Bellies M. A.: Hledání demokracie
Stručný nástin "teorie demokracie" a jejích pilířů spolu s pohle-dem na historické příklady zaznamenané v Bibli

McGaw F.: John Hyde                                                                                            Stručný životopis anglického misionáře, velkého modlitebníka.

Milfait R.: Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu "Euthanasie".          

 

Miskotte Kornelis H: Biblická abeceda 
Eseje holandského biblisty o východiscích a základních liniích biblického myšlení.

Morris Harold: Dvakrát udělená milost
Svědectví člověka odsouzeného na doživotí, který nalezl Boží milost a nový život

Mrázek Jiří: Bláznovství víry podle Jakuba 
Výklad Jakubovy epištoly

Mrázek Jiří: O kozlech, ovcích a lidech
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

Mrázek Milan: Na okraj                                                                                                Básně

Nee Watchman: Osvobození ducha
Autor v knize učí, že předpokladem účinné křesťanské služby je tzv. osvobození ducha, k němuž je nutno ukřižování (zlomení) svého já, tedy pokora a sebezapření.

Nerková Delicie: Andělské zvonění 
Básnická sbírka

Nerková Delicie: Jobova zpověď 
Básnická sbírka

Nerková Delicie: Te Deum 
Básnická sbírka

Neužilová Marcela: Dva kluci, tři psi a jedna  babička                                                 Příběhy ze společně prožívaných prázdnin

Novotný Ondřej: Za cizím však nepůjdou
Unikátní soubor dopisů několika bratrů a sester odcházejících z organizace Svědků Jehovových adresovaných radě starších příslušných sborů

Novotný Tomáš: O Bibli
Vznik, dobové pozadí, exegeze

Novotný Tomáš: Přicházejí
Církev sjednocení, mormoni, Hare Kršna, svědkové Jehovovi, islám, satanisté, Rodina lásky - co jsou zač a co chtějí

Novotný Tomáš a Vojtíšek Zdeněk: Základní orientace v nových náboženských směrech
Základní informace o nejdůležitějších náboženských "uskupeních" formou rozhovorů s předním českým odborníkem, doplněných faktickými údaji a ukázkami z jejich literatury

Oeming Manfred: Úvod do biblické hermeneutiky
Ucelené pojednání o různých přístupech ve výkladu Písma
vydal Vyšehrad 2001

Ondráček Lubomír: Roztáhněte sítě
Hutné a praktické vyučování o zvěstování evangelia

Osteen J.: Kraluj v životě
Příručka úspěšného křesťanského života

Otter Jiří: Za mřížemi a dráty trochu jinak
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Pala Tomáš: Muž podle božího srdce
(Život krále Davida)

Payne-Pazdera Petr: Co je ti do nás Ježíši nazaretský? 
Patnáct kázání i na méně obvyklé texty.

Plaňanský Petr:  Tišbejský
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

Pöhlman Hans Georg: Kompendium evangelické dogmatiky 
Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Standardní témata jsou probírána vždy ve třech částech: Historický přehled, diskuse 20. století a shrnující teze.

Pokorný Petr: A poslední budou první
Řada povídek od známého biblisty - vzpomínkových vyprávění, jakýchsi "listů z rodinné kroniky", které však díky kvalitě literárního výrazu daleko přesahují konkrétní, byť i tak pozoruhodné lidské osudy. Vyznačují se přitom lehkým vtipem, laskavostí a důvěryplným nadhledem

Pokorný Petr: Apoštolské vyznání  

Pokorný Petr: Den se přiblížil                                                                                       Esej o základním smyslu křesťanství a jeho dějinné situaci

Pokorný Petr: Vznešený Teofile... 
Teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských

Pospíšil Vlastimil: Květy víry
Sbírka básní

Pratt Richard L.: Křesťanská apologetika
Praktická učebnice apologetiky - obhajoby křesťanské víry

Prince Derek: Rozruch v církvi
Vyjádření známého biblického učitele k tzv. projevům Ducha Svatého

Prince Derek: Žít vírou

Přecechtělová Milena: Cvičebnice latiny pro bohoslovce

Přidal Alois: Také dnes, také já
Tenká knížečka osobních svědectví ze života autora

Pury Albert de: Člověk a zvíře - stvoření Boží
V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství

Read Stephen: Nemůžeš jen tak zmizet
Krátké svědectví o obrácení

Rejchrt Luděk: Pavučiny
Čtení o různých náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách

Rejchrt Luděk: Srozumívání 
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Rejchrt Luděk: Taková dlouhá cesta 
Netradiční zpracování klíčových událostí z dějin církve

Rejchrt Miloš: Strachy se mění 
Padesát šest rozhlasových fejetonů, které autor přečetl na rozhlasových vlnách rádia Classic FM, na stanici Vltava a Praha.

Rejchrt Pavel: Předvečer úplnosti 
Básně

Rendtorff Rolf: Hebrejská bible a dějiny 
Úvod do starozákonní literatury

Ricoeur Paul: Myslet a věřit
Knížka rozhovorů s "nejoriginálnějším filosofem naší současnosti" představuje pronikavé myšlení této osobnosti přístupnou, sdělnou formou
vydal Kalich 2000

Romanus Thomas: Přeji ti brzké uzdravení 
Průvodce těžkými chvílemi, který ukazuje, že nemoc nemusí být jen krizí, ale také šancí.

Ruzsová K.: Prorokův syn
Příběh chlapce Chaniela odehrávající se v době proroka Eliáše a královny Jezábely
vydal Křesťanský život

Sheikhová Bilquis: Odvaha říkat mu Otče
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Sherill J. a E.: Nejšťastnější lidé na zemi
Kniha vypráví o vzniku Sdružení obchodníků plného evangelia

Sherill E. a Caruso B.: Seminář pro začínající křesťanské spisovatele
Zápisky z přednášky
vydáno roku 1994

Schmitt Eric-Emmanuel: Oskar a růžová paní                                                               Novela o křesťanství, které je představeno v příběhu desetiletého chlapce umírajícího na leukemii   

Smith Gary: Vracejí se s písní                                                                                        Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro sudánské uprchlíky na severu Ugandy

Souček Josef B.: Bláznovství kříže 
"Badatelský esej" o středu novozákonního svědectví.

Souček Josef B.: Spravedlnost Boží
Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia
vydal Kalich 1997

St. John Patricia: Na ničem jiném nezáleží
Příběh z Libanonu o tom, že nenávist může být zhojena pouze láskou

St. John Patricia: Poklady pod sněhem                                                                           Příběh o dětech ze švýcarských hor

St. John Patricia: Tajemství duhové zahrady                                                                 Jak Filip, Ruth a Terry našli svého dobrého pastýře

Stewart - Fajfrová Ruth: Dopisy od Ruth
Sbírka dopisů ženám v různých životních situacích

Strobel Lee: Kauza Stvořitel
Autor hledá odpovědi na otázky týkající se vzniku našeho světa a života

Stryjová Marie: Pokojík
Příběh z Prahy padesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu a zároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozu prosáklého nejen ideologií, ale též  maloměšťáckou povrchností.

Sumrall Lester: Démoni
Stručná studie o tom, jak nad nimi křesťan v autoritě Ježíše Krista může vítězit

Susa Zdeněk: Tělo a duše ve zdraví a nemoci                                                           Lékař, který během svého profesního života prošel řadou různých zdravotnických pracovišť, vypráví o medicíně v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů. Kniha je určena zdravotníkům i laikům.

Susa Zdeněk: Ultreia                                                                                                Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Susa Zdeněk: Ultreia II                                                                                             Pokračování cesty z Francie až do Španělska

Šiklová Jiřina: Deník staré paní
Praktická pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají.

Šimsa Jaroslav: Úzkost a naděje
Vězeňská korespondence a deníkové záznamy předválečného sekretáře Akademické Ymky.

Šimsová Milena: V šat bílý oděni 
Kniha vzpomínek a záznamů o činnosti Akademické Ymky v letech 1938-1945 a jejich hlavních představitelích.


Štampach Odilo Ivan, O.P.: Sekty a nová náboženská hnutí - naděje a rizika
Krátká studie předního katolického odborníka na toto téma
vydala Oliva 1994

Theissen Gerd: Galilejský - historické bádání o Ježíší formou vyprávění
Ve snaze tlumočit základní zvěst Nového zákona, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích
vydal Kalich 1996

Theissen Gerd: Úvod do Nového zákona

Tichotovi Jiří a Zdenka, Rejchrt Miloš: Na Točné
Rozhovory ev. faráře Miloše Rejchrta s "páteří" populární skupiny Spirituál kvintet, Jiřím a Zdenkou Tichotovými

Tournier Paul: Silní a slabí 
Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Její pohled do nitra člověka může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme

Trojan, Jakub: Rozhovory s pamětí
Vzpomínky ze života

Vlasáková Eliška: Byla jsem s našima na procházce 
Vzpomínky na dětství a část dospělosti především ve vztahu ke své rodině a přátelům.

Vlasáková Eliška: Jako sen
Zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově Sobotín.

Vlasáková Eliška: Jedním okem 
Autorka v knížce zachycuje první čtyři roky svého života v rodném Kyjově.

Wallis Arthur: Bohulibý půst 

Watts Greg: Temné noci Matky Terezy 
Svěděctví o vnitřním dramatu známé řeholní sestry

Welmann Sam.: Wiliam Carey 
Životopis anglického evangelisty 18. stol.

Wilkerson David: Dýka a kříž                                                                                               O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Wilkersonová Gwen: V Jeho síle
Autobiografické vyprávění ženy známého amerického faráře - pracovníka mezi narkomany
vydal Křesťanský život 1994
 
Zbořilová Johana: Nakonec bude spasen i ďábel 
Sbírka kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů

Zvěstovánívíry- Holandský katechismus 
Světoznámý pokoncilní katolický katechismus pro dospělé. Určeno jako studijní text pro zájemce o křesťanství z prostředí církví i mimo ně.

Zumstein Jean: Slovo v setmělém světě
O Janově evangeliu a jeho čtenářích

Ženatý Daniel: Nejsme na útěku                                                                                       Krátké ranní úvahy evangelického kazatele II

 

 

Ženatý Daniel: Přeji pěkný den                                                                                       Krátké ranní úvahy evangelického kazatele

Milfait R.: Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce                                  

Černegová Marie: V boží škole                                                                                 Vzpomínky ze života farářky CČSH.

Daňková Mirjam, Balabán Milan: Rosy na ratolestech 2 - Slavomil C. Daněk
2. svazek řady je věnován pozoruhodné osobnosti duchovního a teologa, který výrazně ovlivnil myšlení dalších generací českých bohoslovců

Denglerová Sandy: Susanna Wesleyová, služebnice Boží
Život maminky Johna Wesleyho, zakladatele metodismu

Denton Michael: Evoluce - teorie v krizi

Deschodt Eric: Saint-Exupéry
Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány

Nahoru