Na obsah stránky
Domů > Akce a události > Setkávání

Setkávání

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ


O víkendu 19. – 21. května 2017 jsme se sešli  na našem pravidelném víkendovém setkání lidí se zrakovým postižním a jejich přátel. Tentokrát po pěti a půl letech opět v Hradci Králové – ve sboru Českobratrské církve evangelické.


Jako obvykle jsme zahájili společnou večeří a po ní následující úvodní pobožností, kterou pro nás připravil bývalý farář sboru, br. Štěpán Brodský. „Pán Bůh nás hodnotí ne především přes naše nedostatky a chyby, jako to děláme my lidé, ale vidí naše pozitivní stránky – stejně jako tomu v případě celníka Zachea ze známého biblického příběhu.“ Tuto dobrou zprávu si můžeme nést i do našich životů a všedních dnů.


V sobotu dopoledne jsme mezi námi rádi přivítali jednoho ze zakládajících členů a prvního vedoucího našeho střediska br. Jakuba Dvořáka. Vztah dvou lidí – tentokrát byl základem biblického výkladu vztah apoštola Pavla a Filemona, pána uprchlého otroka Onezima - není nikdy jenom vztahem mezi nimi dvěma, ale je ovlivňován a ovlivňuje i řadu lidí kolem. V následném rozhovoru jsme se dostali až k aktuálnímu tématu uprchlické krize a projektu DOMA (Diakonie otevírá možnosti azylantům), na kterém se podílí i zdejší sbor v Hradci Králové.


Odpoledního programu se ujali bratři Milan Souček a Vojtěch Esterle z místního sboru. "Církevní zpěváci a zpěvníky" – především historie a rozvoj církevního zpěvu a hudby – od nejstarších dob až po současnost. To, co bylo, je a snad i bude (např. připravovaný nový evangelický zpěvník).

Večer jsme potom strávili s hudební skupinou Jindřicha Černohorského a jeho kapely. Písničky z vlastní tvorby – ze života a o životě. Některé z nich je možné si poslechnout na /www.jindrichcernohorsky.cz/#section-latest-tracks)


V neděli dopoledne jsme se jako obvykle zúčastnili bohoslužby v místním sboru.

V církevním roce je právě tato neděle nazvaná Rogate – Modlete se! A modlitba byla i hlavním tématem kázání současného faráře sboru br. Tomáše Vítka.


Potom již zbýval pouze oběd a odjezd do našich domovů. Možná jsme byli trochu unaveni, ale věřím, že i potěšeni ze vzájemných setkání a poučeni i povzbuzeni vším, co jsme mohli slyšet. A chceme také ještě jednou poděkovat členům hradeckého sboru nejen za jejich přijetí, ale i péči, se kterou se o nás starali.


Tak máme jistě mnoho důvodů těšit se na setkání příští. A velice rádi bychom povzbudili k účasti i ty, kteří s námi na setkání dosud nebyli.

Všechny potřebné informace se jistě včas dozvíte. 

PRÁZDNINOVÉ POBYTY

 

Ilustrační fotografie 2 - čtyři lidé stojí na lesní cestěMilí přátelé,

na základě zájmu z minulých let pořádáme i v tomto roce letní týdenní pobyty na Šumavě a to v termínech 29. 7. - 5. 8. a 19. - 26. 8.  2017

Místo konání: Veselka u Vimperka

Předběžná cena pro tento rok byla stanovena na 1 700 Kč.   Platba se uskuteční přímo na místě, cestovné si hradí každý sám.

Těšíme se na všechny zájemce a zvlášť novým chceme připomenout, že program předpokládáme rekreačně - turistický podle možností a sil účastníků! Proto se případné účasti nemusí obávat ani ti, kteří se již necítí na zdolávání mnoha kilometrů či nejvyšších vrcholků našich hor. Důležité je vzájemné společenství, čas chceme nechat i na rozhovory a každodenní ztišení nad Božím slovem.

Pokud je to možné, snažíme se též zajistit těm, kteří by to potřebovali, průvodce; záleží ovšem vždy na počtu zájemců i počtu ochotných dobrovolníků.

 

Případné bližší informace získáte a přihlašovat se můžete přímo na kontaktech Střediska.

Stále ještě jsou nějaká volná místa.

Nahoru